Valimisjaoskonnad

Kallaste linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Oja tn 28, Kallaste (Kallaste Keskkool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5566  

Piirid:
Kallaste linna haldusterritoorium  

Esimees:
NATALIA KROMONOVA  


Eelhääletamise info:
  Oja tn 28, Kallaste (Kallaste Keskkool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5566  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes