Valimisjaoskonnad

Meeksi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kesk 20, Mehikoorma alevik (Meeksi valla Seltsikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5572  

Piirid:
Meeksi valla haldusterritoorium  

Esimees:
TEA TENSON  


Eelhääletamise info:
  Kesk 20, Mehikoorma alevik (Meeksi valla Seltsikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5572  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes