Valimisjaoskonnad

Tähtvere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik (AS Tartu Agro kontor)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5598  

Piirid:
Ilmatsalu alevik, Ilmatsalu küla, Kardla küla, Vorbuse küla, Tähtvere küla, Tüki küla, Rõhu küla, Rahinge küla, Kandiküla küla  

Esimees:
EPP ANSIP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik (AS Tartu Agro kontor)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5598  

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Aretuse 2, Märja alevik (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5599  

Piirid:
Märja alevik, Haage küla, Pihva küla  

Esimees:
AILI KÄRNER  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Aretuse 2, Märja alevik (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5599  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes