Valimisjaoskonnad

Võnnu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tartu tn 24, Võnnu alevik (Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5602  

Piirid:
Võnnu valla haldusterritoorium  

Esimees:
AILI REINHOLD  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tartu tn 24, Võnnu alevik (Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5602  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes