Valimisjaoskonnad

Alajõe vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kooli tn 17, Alajõe küla, Alajõe vald (Alajõe rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845260
Tel 56954870  

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Alajõe valla haldusterritooriumi piiridega.  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/zLVRT  

Esimees:
INNA ZAHHALINA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kooli tn 17, Alajõe küla, Alajõe vald (Alajõe rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 56954870
Tel 58845260  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega