Valimisjaoskonnad

Sillamäe linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kesk 24, Sillamäe (Sillamäe Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5308  

Piirid:
Sillamäe linna haldusterritoorium  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/9KmRg  

Esimees:
SIRLE KUPTS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kesk 24, Sillamäe (Sillamäe Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5308  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega