Valimisjaoskonnad

Iisaku vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa (Iisaku vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5264  

Piirid:
Iisaku valla haldusterritoorium  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/pUJvq  

Esimees:
MARJU VÄLI  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa (Iisaku vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5264  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega