Valimisjaoskonnad

Mäetaguse vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301 Ida-Virumaa (Mäetaguse vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5292  

Piirid:
Mäetaguse valla haldusterritoorium  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/WEvWz  

Esimees:
AGAR PAJULA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301 Ida-Virumaa (Mäetaguse vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5292  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega