Valimisjaoskonnad

Avinurme vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Võidu tn 9 Avinurme alevik (Avinurme Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845262  

Piirid:
Avinurme alevik, Kaevussaare küla, Kiissa küla, Kõrve küla, Kõveriku küla, Maetsma küla, Paadenurme küla, Sälliksaare küla, Tammessaare küla, Vadi küla, Änniksaare küla  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/00Jgz  

Esimees:
AIVAR PARFOJEV  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Võidu tn 9 Avinurme alevik (Avinurme Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845262  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Ulvi küla Avinurme vald (Ulvi Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845263  

Piirid:
Adraku küla, Alekere küla, Kõrvemetsa küla, Laekannu küla, Lepiksaare küla, Ulvi küla  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/pqGda  

Esimees:
KLAARIKA KLEMM  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Ulvi küla Avinurme vald (Ulvi Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845263