Valimisjaoskonnad

Sonda vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Lembitu tn 13, Sonda alevik, Sonda vald (Sonda Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5311  

Piirid:
Sonda alevik, Vana-Sonda küla, Uljaste küla, Nüri küla, Satsu küla, Ilmaste küla ja Varinurme küla.  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/T7WXT  

Esimees:
SIRJE ASTOK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Lembitu tn 13, Sonda alevik, Sonda vald (Sonda Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5311  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Puiestee tn 8, Erra alevik, Sonda vald (Sonda Valla Raamatukogu Erra teeninduspunkt)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5312  

Piirid:
Erra alevik, Koljala küla, Erra-Liiva küla ja Vainu küla  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/EX5No  

Esimees:
KRISTEL PETROVA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Puiestee tn 8, Erra alevik, Sonda vald (Sonda Valla Raamatukogu Erra teeninduspunkt)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5312