Valimisjaoskonnad

Aseri vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kesktänav 6, Aseri alevik, Aseri vald (Aseri Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5261  

Piirid:
Aseri valla haldusterritoorium  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/sdjA3  

Esimees:
LIIVI VARES  


Eelhääletamise info:
23.02.-25.02.   Kesktänav 6, Aseri alevik, Aseri vald (Aseri Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5261  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega