Valimisjaoskonnad

Lohusuu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Avinurme tee 49, Lohusuu vald, Ida Virumaa (Lohusuu vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5288  

Piirid:
Lohusuu valla haldusterritoorium  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/nP5Lj  

Esimees:
MARIKA OOLBERG  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Avinurme tee 49, Lohusuu vald, Ida Virumaa (Lohusuu vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5288  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega