Valimisjaoskonnad

Kohtla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kohtla vald Järve küla 10 (Kohtla valla Järve küla noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5272  

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Kohtla valla haldusterritooriumiga  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/x5CVV  

Esimees:
TATJANA OLESK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kohtla vald Järve küla 10 (Kohtla valla Järve küla noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5272  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega