Valimisjaoskonnad

Illuka vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Ida-Viru maakond Illuka vald Kuremäe küla 41201 (Kuremäe Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5265  

Piirid:
Ongassaare, Kaidma, Kuremäe, Puhatu, Kaatermu, Kivinõmme, Kamarna, Agusalu, Jaama, Karoli, Permisküla, Kuningaküla külad.  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/8pbz5  

Esimees:
INGRID BLOK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Ida-Viru maakond Illuka vald Kuremäe küla 41201 (Kuremäe Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5265  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Ida-Viru maakond Illuka vald Kurtna küla (Kurtna seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5266  

Piirid:
Rausvere, Vasavere, Kurtna Edivere, Konsu, Illuka, Ohakvere külad  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/CgKPs  

Esimees:
TAIRI HÜTT  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Ida-Viru maakond Illuka vald Kurtna küla (Kurtna seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5266