Valimisjaoskonnad

Vaivara vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5316  

Piirid:
Mustanina küla, Udria küla, Sõtke küla, Meriküla küla, Vaivara küla, Laagna küla, Perjatsi küla, Hiiemetsa küla, Pimestiku küla, Auvere küla, Hundinurga küla,Sinimäe alevik  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/3Ytm3  

Esimees:
LIIDIA KAASIK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5316  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5317  

Piirid:
Puhkova küla, Tõrvajõe küla, Vodava küla, Soldina küla, Peeterristi küla, Arumäe küla, Kudruküla küla, Olgina alevik  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/0Hpi4  

Esimees:
ERET LAHT  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5317