Valimisjaoskonnad

Narva-Jõesuu linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kesk 3, Narva-Jõesuu (valge saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5307  

Piirid:
Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/762hu  

Esimees:
OLGA KRONK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kesk 3, Narva-Jõesuu (valge saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5307  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega