Valimisjaoskonnad

Kiviõli linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Viru tn 14, Kiviõli (Kiviõli I Keskkooli hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5271  

Piirid:
Valimisjaoskonna nr 1 piirid ühtivad Kiviõli linna haldusterritooriumi piiridega  

Viide kaardile:
https://goo.gl/maps/Sf6yw  

Esimees:
AILI ROHTLA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Viru tn 14, Kiviõli (Kiviõli I Keskkooli hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5271  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega